Aktuellt

4-28 september 2019
Kirunastipendiat 2019
separat utställning
Kiruna Konstgilles konsthall, Kiruna

28 maj-3 september 2020
Konst på flygplats
separat utställning
Luleå Airport