Aktuellt


Hands Off
Grupputställning
KiN 25-årsjubileum, vandringsutställning
9-29 maj Kiruna Konsthall
24 juni-13 sep Norrbottens museum Luleå
https://norrbottensmuseum.se/utstaellningar-program/utstaellningar/hands-off.aspx
16 nov-2 jan 2021 Piteå Konsthall

29 maj-3 september 2020
Konst på flygplats
Luleå Airport

separatutställningen är framflyttad till 2021

11 juli-8 augusti 2020
Klimatet – vår framtid
grupputställning
Norrbyskärs museum