Aktuellt

Galleri Lindberg, Luleå
Separatutställning, vernissage 6 maj 2023

Piteå Konsthall
Separatutställning oktober-november 2023

Galleri Y, Södra Sunderbyn
Vintern 2023-2024

Luleå Airport, Konst på flygplats
separatutställning 29 maj-3 september 2020 är inställd, eventuellt framflyttad till ännu obestämd tidpunkt